Tegen laagvliegroutes Lelystad Airport

Gemeente Renkum heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee geven we aan nog steeds tegen de lage vluchtroutes van en naar Lelystad Airport te zijn.

De zienswijze ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening (pdf, 85 kB) is een aanvulling op zowel de gezamenlijke zienswijze van de Regio Foodvalley gemeenten, als de zienswijze van de provincie Gelderland, die ook namens de gemeente Renkum zijn ingediend. In de zienswijze neemt de gemeente het volgende standpunt in:

Wij zijn tegen laagvliegen in het algemeen en in het bijzonder tegen het laagvliegen boven onze gemeente (Renkums Beekdal). De consequenties voor de langere termijn zijn niet duidelijk. Wij zijn voor versnelde herziening van het luchtruim. Pas na herziening van het luchtruim en het vervallen van de laagvliegroutes kan Lelystad Airport open. 

Tegelijkertijd vragen we ook aandacht voor heroverweging van de opening van Lelystad Airport. Er zijn nieuwe inzichten op het gebied van klimaatdoelstellingen, stikstofproblematiek, alternatieve reismogelijkheden en de impact van de coronapandemie in de toekomstplannen voor de luchtvaart en de luchtruimherziening. Wij vragen ons af of in de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening wel voldoende rekening wordt gehouden met een scenario waarin geen sprake is van de opening van Lelystad Airport.

Opnieuw een zienswijze

In 2019 bracht de gemeente ook al een zienswijze in op het Ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit (5 februari 2019). Deze zienswijze is destijds tot stand gekomen met hulp van inwoners. Daarnaast werd toen ook een zienswijze ingediend met andere Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland.

Vervolg

De reactienota op de zienswijzen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt voor de zomer van 2021 verwacht. Na de publicatie van de definitieve voorkeursbeslissing wordt verder gegaan met de plannen die er dan zijn.