Voetgangerssluis Hogenkampseweg gaat weg

Langs de rand van het bouwterrein aan de Hogenkampseweg hebben wij 3 weken geleden een voetgangerssluis aangebracht. Het doel was een veilige voetgangersverbinding te maken. Maar in de praktijk ervaren gebruikers dit niet als veilig. We hebben daarom besloten de voetgangerssluis weer te verwijderen.

Veiligheid

Door de voetgangerssluis is de Hogenkampseweg hier smaller voor het overige verkeer. Vooral fietsers ervaren dit als zeer onveilig. Verder blijkt dat de wegbakens zeer regelmatig worden verplaatst of omgegooid. Soms richting het trottoir, zodat er geen voetgangersstrook overblijft. Soms richting de weg, zodat er gevaarlijke situaties voor het verkeer ontstaan. Voetgangers hebben zo geen veilige loopstrook.

Alternatieve route voetgangers

Wij vragen voetgangers een alternatieve route te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld via het terrein van Doelum of via het trottoir aan de andere zijde van de Meester van Damweg en Hogenkampseweg. De snelheidsbeperking op de Hogenkampseweg blijft gelden zolang er werkzaamheden zijn.

In overleg met de bouwer wordt het trottoir langs de Hogenkampseweg opengesteld, zodra dit weer mogelijk is. Dit duurt in ieder geval enkele maanden. Wij hopen met deze maatregel de situatie veiliger te maken. We vragen uw begrip hiervoor.