Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers

De gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden willen ondernemers helpen in de coronacrisis door ze uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen.

Ondernemers kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Het uitstel geldt voor de periode tot en met 31 juli 2020.  

De 3 gemeenten hopen hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de Kunst en Cultuur en Stichtingen en Verenigingen. 

Aanvragen

Uitstel gemeentelijke belastingen aanvragen kan via de webpagina 'Aanvragen uitstel gemeentelijke belastingen ondernemers'.

Automatische incasso

Het uitstel geldt zowel voor ondernemers die zelf op afgesproken data de belastingaanslag betalen als voor ondernemers die via automatische incasso betalen. Voor deze laatste groep geldt dat zodra het uitstel is verleend de automatische incasso vanzelf wordt stopgezet. Ondernemers hoeven daarvoor geen aparte actie te ondernemen. De gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel kan worden aangevraagd zijn de onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Betalingsregeling van 4 maanden

Als het uitstel is verleend krijgen ondernemers in de loop van 2020 de gelegenheid om het nog te betalen bedrag in 4 termijn terug te betalen. De exacte termijnen worden na toekenning van het uitstel bekend gemaakt.