Uitbreiding openbare laadlocaties

Als gemeente willen wij naar een duurzame samenleving en vinden wij het belangrijk elektrisch rijden te stimuleren en te faciliteren. Daarom gaan wij op een aantal plaatsen het aantal openbare laadlocaties voor elektrische auto’s uitbreiden.

In de samenwerking met Provincie Gelderland en fabrikant Allego worden nieuwe laadlocaties gerealiseerd. 

Openbare laadpaal aanvragen

E-rijders die niet de mogelijkheid hebben op hun eigen terrein op te laden, kunnen een laadpaal aanvragen op www.openbaarladen.nl. In samenwerking met ons verzorgt Allego openbare laadpalen in de gemeente Renkum. De aanvraag is kosteloos. Het gehele traject duurt minimaal 13 weken.

De laadpaal is altijd een openbare laadpaal, dus niet uitsluitend bestemd voor de e-rijder die de aanvraag heeft ingediend. En een aangewezen laadlocatie is uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.