Geen landelijke collectes

In verband met het coronavirus zijn alle landelijke collectes van de Erkende Goede Doelen tot en met 16 mei 2020 opgeschort.

Ook vindt er geen huis-aan-huisdonateurswerving meer plaats door Erkende Goede Doelen.

De jaarlijkse collecte is voor de goede doelen uitermate belangrijk voor het werk dat zij doen, maar het welzijn van alle mensen in Nederland staat voorop.

Meer informatie

Op de website www.cbf.nl staat de actuele informatie over landelijke collectes.