Digitaal intekenen op het sportakkoord

De inloopbijeenkomst over het lokaal sportakkoord op woensdag 18 maart 2020 gaat niet door. Wij willen wel graag van de lokale organisaties weten aan welke acties ze een bijdrage willen leveren. Dat kunt u aangeven door digitaal in te tekenen op het sportakkoord.

Sport- en beweegaanbieders, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente dachten de afgelopen maanden mee over de invulling van een Lokaal Sportakkoord. Woensdag 18 maart 2020 zou hier een inloopbijeenkomst over zijn.

Digitaal intekenen op het sportakkoord

We willen natuurlijk wel graag van de lokale organisaties weten aan welke acties in het akkoord ze eventueel een bijdrage kunnen en willen leveren. Bekijk daarom het Sportakkoord Renkum. 

Spreken 1 of meerdere acties in het akkoord uw organisatie aan? En wil uw organisatie aan de slag met een of meerdere acties? Dat kunt u dat digitaal aangeven via de website Sportakkoord Renkum. We willen u vragen dit uiterlijk 13 april 2020 te doen.

Wat houdt ‘meetekenen’ precies in?

‘Meetekenen’ betekent dat u zich kunt vinden in de opgestelde actie en deze inhoudelijk steunt. U bent op geen enkele manier een contractueel verplicht tot iets maar u spreekt u uit om u in te willen zetten voor de ambitie/actie!

Na ondertekening gaat u samen met de andere partijen, die op de actie hebben ingetekend, de verantwoordelijkheid aan en gaan jullie samen invulling geven aan de actie en bedenken hoe dit concreet tot uitvoer kan worden gebracht. Door mee te tekenen laat u zien dat u dit belangrijk vindt en u wil inzetten om de actie te laten slagen.

De mate van tijdsinvestering hangt natuurlijk af van de actie en uiteraard van de inbreng en beschikbaarheid van partijen zelf. U kunt dat zelf aangeven. Eigenlijk gaat het erom dat er een mooie kans en daarmee ook een positieve uitdaging ligt, om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan sporten en bewegen in de gemeente Renkum. 

Vragen of opmerkingen?

De inloopbijeenkomst was ook bedoeld om nog vragen te kunnen stellen of om met ons van gedachten te wisselen over de ambities/acties uit het Sportakkoord. Mocht u nog opmerkingen hebben, dan kunt u deze opnemen in uw digitale ondertekening. Heeft u vragen? Stuur dan een bericht naar e-mail sportenbeweegteam@renkum.nl en zet in uw bericht uw contactgegevens en vraag, dan nemen we telefonisch of per e-mail contact met u op. 

Presentatie en ondertekening

De presentatie met ondertekening van het akkoord stond gepland op vrijdag 3 april 2020. Ook deze bijeenkomst komt vanzelfsprekend te vervallen. U ontvangt later bericht over een nieuwe datum.  

Waarom een Lokaal Sportakkoord?

In de gemeente Renkum moet iedereen een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Daarom hebben sport- en beweegaanbieders, ondernemers, maatschappelijke partners samen met ons nagedacht over de invulling van een Lokaal Sportakkoord. Hierin staan alle ambities die we met elkaar willen bereiken op het gebied van sport en bewegen.

Kerngroep Lokaal Sportakkoord

Om tot een Lokaal Sportakkoord te komen is er een kerngroep samengesteld. Daarin doen onder andere mee: Sport- en Beweegteam in de gemeente Renkum, MFC Doelum, Sjabbens Sport & Health en HBZ Bewegen en gemeente Renkum.