Bericht gemeenteraad

De gemeenteraad van Renkum wil alle inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties met dit bericht een hart onder de riem steken.

lege raadszaal gemeente RenkumAlle raadsfracties beseffen dat, nu het openbare leven voor een groot deel stil is komen te liggen, er van iedereen de nodige offers, flexibiliteit en aanpassingsvermogen wordt gevraagd. Het is goed te zien dat zo velen in onze gemeente hier begrip voor hebben en zich aan de richtlijnen van het RIVM houden. Fantastisch dat er zoveel mooie initiatieven zijn gestart om de kwetsbaren en ouderen in onze gemeente te ondersteunen.

Natuurlijk heeft de gemeenteraad ook zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft daarom alle raadsbijeenkomsten tot en met 8 april a.s. afgelast. Niet alleen omdat uw gemeenteraad de richtlijnen van de RIVM na wil volgen, maar ook omdat de fracties vinden dat iedereen in de gemeente moet kunnen deelnemen aan het democratisch proces. Dus ook ouderen en mensen die behoren tot andere risicogroepen. Waarbij we ons tegelijkertijd realiseren dat onder deze bijzondere omstandigheden de werkprocessen, zoals u die van ons gewend bent, onder druk kunnen komen te staan.

Met elkaar - gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en inwoners - proberen we deze crisis het hoofd te bieden. Daar wordt hard aan gewerkt. De gemeenteraad heeft er alle vertrouwen in dat het college en de ambtelijke organisatie er tijdens deze crisis alles aan doen om de dienstverlening aan u in stand te kunnen houden. En ook dat de juiste besluiten worden genomen om de crisis te doorstaan.

Aan u vragen wij om vooral alle aanwijzingen vanuit de overheid - het Rijk en de gemeente - op te volgen, zodat we u straks, wanneer blijkt dat we met elkaar de verspreiding van het coronavirus onder controle hebben gekregen, weer kunnen ontmoeten tijdens een van onze raadsbijeenkomsten. Uiteraard blijven uw volksvertegenwoordigers voor u altijd bereikbaar via de telefoon of via e-mail (deze zijn te vinden op de website https://raad.renkum.nl/Organisatie).

Voor nu wensen wij u, en allen die voor ons aan het werk zijn, veel wijsheid en sterkte toe.  
De gemeenteraad van Renkum