Nieuwe toeristische bewegwijzering

In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat gemeente Renkum uiterlijk 2019 een nieuw toeristische en recreatieve bewegwijzering plaatst om bezoekers eenduidig, herkenbaar en veilig de weg te wijzen naar toeristische objecten. Met het uitvoeringsplan ‘Toeristische bewegwijzering’ wordt daar uitvoering aan gegeven.

Verbeterde bewegwijzering

Gemeente Renkum is een toeristische trekpleister. Om te zorgen dat bezoekers de weg weten te vinden naar de verschillende toeristische en recreatieve locaties, is goede bewegwijzering nodig. De afgelopen jaren is steeds meer vraag ontstaan naar een verbetering van die toeristische bewegwijzering. Deze vraag kwam hoofdzakelijk van de vertegenwoordigers uit het toeristische bedrijfsleven, zoals het Toeristisch Platform Lage Veluwe.

Daarbij zijn er nieuwe landelijke en Europese richtlijnen waaraan de bewegwijzering moet voldoen. De huidige toeristische bebording in onze gemeente voldoet daar niet aan.

Opschoning aantal borden

Door het grote aantal lokale objecten en de overvloed aan bestaande borden, is een selectie van te bewegwijzeren objecten noodzakelijk. Voor de inventarisatie, uitvoering en beheer en onderhoud voor de komende 5 jaar, hebben wij een meervoudige onderhandse aanbesteding uitgezet bij 3 partijen. Begin april 2109 maken wij een keuze uit de verschillende partijen.

De plaatsing van de kenmerkende ‘bruine borden’ zal uiterlijk 31 december 2019 gerealiseerd zijn. Bestaande bebording die niet aan het nieuwe systeem voldoet, kan tot en met 31 december 2019 worden weggehaald door de verantwoordelijke organisaties en bedrijven zelf. Daarna worden ze verwijderd door de gemeente.

Bijeenkomst voor ondernemers

Op 16 mei 2019 is er een informatieavond voor alle toeristische en recreatieve ondernemers in de gemeente Renkum. Tijdens deze avond lichten wij het uitvoeringsplan ‘Toeristische bewegwijzering’, de planning en de nieuwe richtlijnen van de toeristische bebording, toe. Ook kunnen ondernemers zich tijdens de bijeenkomst aanmelden om opgenomen te worden in het nieuwe systeem.