In memoriam Patty Scholten

Ons bereikte het verdrietige nieuws dat Patty Klein is overleden. Als Patty Scholten was zij van 2011 tot 2013 de 1e dorpsdichter van de gemeente Renkum.

3 weken geleden is zij door burgemeester Agnes Schaap onderscheiden als ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ter nagedachtenis aan Patty Scholten plaatsen wij het gedicht 'Dorpsdichter'.

Dorpsdichter

2 jaar mocht ik voor u gedichten bouwen
langs paddentunnels, graven van soldaten,
het Beekdal en scholieren met granaten,
in het gemeentehuis de kunst aanschouwen.

Ik moest die stenen stapelen, versjouwen
tot rijm en metafoor, tegen u praten
in raadsels die toch te begrijpen waren
en als een metselbij mijn specie kauwen.

Ik deed het graag. Maar nu is het gedaan.
Er zal een nieuwe Dorpsdichter opstaan
die geen sonnetten schrijft maar niettemin

gemeente Renkum en zijn dorpse schoon
verwoordt in poëzie van eigen toon.
Veel inspiratie wens ik Albert/Lynn!