Groene en duurzame woonwijk op voormalig Moviera terrein in Oosterbeek

Op het voormalige Moviera terrein in Oosterbeek wordt een nieuwe, kleinschalige woonwijk gecreëerd met ruimte voor circa 50 woningen in diverse prijsklassen. Het terrein ligt middenin een woonwijk en binnen de bebouwde kom. Dit biedt een unieke kans voor nieuwbouw in Oosterbeek.

Eind 2017 heeft de gemeente Renkum het gebouw en de grond aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek gekocht van Moviera. Op dit moment staat er nog een blijf-van-mijn-lijfhuis op het terrein. Moviera verhuist naar Arnhem omdat de huidige bebouwing niet meer voldoet. Het pand wordt gesloopt waardoor ruimte ontstaat voor een woonwijk.

Intensief burgerparticipatietraject

Na de aankoop hebben wij inwoners intensief betrokken bij het maken van de plannen. Er zijn 3 informatieavonden gehouden en er is intensief overlegd met omwonenden en belangengroepen. In de ontwerpplannen is rekening gehouden met hun wensen. Dit heeft geresulteerd in een groene opzet van de woonwijk. Er is veel ruimte in het ontwerpplan gecreëerd voor behoud van bestaand groen. Bovendien wordt er veel nieuw groen aangeplant en worden er maatregelen genomen om het groen in de toekomst te behouden. De komende periode blijft de gemeente met omwonenden in gesprek over de verdere uitwerking van het groen.

Vraag naar woningen is groot

De behoefte aan nieuwe woningen in diverse prijsklassen in Oosterbeek is groot. Dit werd bevestigd door de grote opkomst tijdens de informatieavonden, waar veel belangstellenden voor een nieuwbouwwoning aanwezig waren. In het plan komt ook sociale woningbouw, waar in Oosterbeek relatief weinig van is in vergelijking met de andere kernen. Daarnaast worden er ook woningen in de middeldure en dure prijsklassen gebouwd.  In het plan zitten beneden- en bovenwoningen, rijwoningen, twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen. Kortom een goede mix van woningtypen en prijsklassen, waar veel vraag naar is.

Duurzaamheid

Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Alle woningen worden gasloos (all-electric) uitgevoerd en voldoen aan de BENG eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen).

Vervolg

De plannen liggen nu ter besluitvorming bij de gemeenteraad en worden naar verwachting behandeld in de raadsvergadering van april 2019. Medio 2019 start de bestemmingsplanprocedure. De verkoop van de woningen start in 2020. Naar verwachting wordt begin 2021 gestart met de bouw van de woningen, nadat Moviera verhuisd is naar Arnhem. Meer informatie over dit project leest u op www.renkum.nl/nicobovenweg.