Aanpak van georganiseerde criminaliteit

In het kader van het regionale programma Samen Weerbaar starten wij met een intensiveringscampagne op ondermijning. Iedereen wil graag in een veilige en leefbare buurt wonen. Daar moeten we met elkaar aan werken: gemeente, politie en buurtbewoners.

Een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. Maar ook u kunt een bijdrage leveren!

Georganiseerde criminaliteit is dichtbij

Helaas is er ook in onze gemeente sprake van georganiseerde criminaliteit. Het gaat om drugsproductie en drugshandel, zorgfraude, witwassen, vastgoedfraude, mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Deze vormen van criminaliteit noemen we ‘ondermijning’, omdat ze onze samenleving verstoren en ondergraven. De vermenging van de onderwereld en de bovenwereld is groter dan u misschien denkt en er gaat heel veel geld in om.

We hebben er allemaal last van

De ondermijnende criminaliteit heeft gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Bij het telen van hennep is het risico op brand groot. Bij het maken van drugs is sprake van explosiegevaar of het vrijkomen van levensbedreigende gassen. De dumping van drugsafval vervuilt de bodem en ons drinkwater. De herstelkosten betalen we met elkaar. Bij zorgfraude worden de meest kwetsbare personen uit onze samenleving de dupe. Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben en fraudeurs gebruiken het geld om er zelf beter van te worden. Hierdoor stijgen de zorgkosten en ook hier krijgt de samenleving de rekening gepresenteerd. Kortom: we hebben er allemaal last van.

U kunt helpen!

Samen met politie, justitie en andere veiligheidspartners kunt u helpen. Hoe?

  1. Door niet weg te kijken, maar te melden. Klopt er iets niet? Is het te mooi om waar te zijn? Dan vragen wij u om vermoedens van drugsproductie en drugshandel, zorgfraude, witwassen, vastgoedfraude, mensenhandel en arbeidsuitbuiting te melden. U kunt dit doen bij de politie (0900-8844) of bij Meld misdaad anoniem (0800-7000).
  2. Door nee te zeggen als u benaderd wordt om mee te werken aan deze vormen van criminaliteit.

Samen werken we zo aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en zorgen we voor een prettige en veilige buurt. Mogen wij op u rekenen?