Werving panelleden ‘Renkum Spreekt’ gestart

Bijna 12.000 inwoners uit de gemeente Renkum hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om panellid te worden van het digitale panel ‘Renkum Spreekt’.

Deze groep potentiële deelnemers is met behulp van een steekproef uitgekozen. Op deze manier komt een zo goed mogelijke verdeling tussen mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën en dorpen tot stand.

Met de invoering van dit inwonerspanel willen wij inwoners betrekken bij de keuzes die zij maakt. Mogelijke thema’s zijn afvalinzameling, eenzaamheid, een nieuw verkeers- en vervoersplan, imago-onderzoek, inwonerparticipatie en nog veel meer. Door een groep van minimaal 800-1000 betrokken inwoners zo’n 4 tot 5 keer per jaar te raadplegen wordt een snel, goed en gedegen proces van het meten van tevredenheid en het verzamelen van meningen en ideeën opgestart.

Eerste onderzoek over dienstverlening

De resultaten uit de onderzoeken vormen een betrouwbare afspiegeling van de mening van de Renkumse bevolking. De panelleden worden als eerste op de hoogte gehouden van de onderzoeksresultaten en de gemeente deelt ook de vervolgstappen. Het eerste onderzoek zal over de dienstverlening van de gemeente gaan.

Iedereen mag meedoen!

Inwoners die geen uitnodiging per post hebben ontvangen, kunnen zich ook digitaal aanmelden via www.renkumspreekt.nl. Deze website is speciaal ingericht voor het inwonerspanel ‘Renkum Spreekt’. Alle gegevens worden door het onafhankelijke onderzoek- en adviesbureau Moventem uit Zutphen beheerd. De gegevens van de panelleden worden volledig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) behandeld en worden anoniem verwerkt. Ze worden uitsluitend gebruikt voor ‘Renkum Spreekt’.