Natuurbegraven vanaf 20 juni mogelijk

In Oosterbeek is vanaf 20 juni 2024 natuurbegraven mogelijk. Een natuurbegraafplaats is een (aangelegd) natuurgebied waar ook begraven mag worden. In Oosterbeek is een zelfstandige natuurbegraafplaats aangelegd. In Renkum maken we een kwart van de bestaande begraafplaats Harten geschikt voor natuurbegraven.

Natuurbegraafplaats Boschveld in Oosterbeek

Aan de Van Limburg Stirumweg in Oosterbeek vindt u natuurbegraafplaats Boschveld. De voormalige agrarische akker is nu een prachtige bloemenweide met ruimte voor 700 graven. In het bos tussen Boschveld en begraafplaats Zuid kunnen urnen begraven worden en is het mogelijk om as uit te strooien.

Begraafplaats Harten in Renkum

Ook in Renkum is natuurbegraven binnenkort mogelijk, waarschijnlijk vanaf augustus 2024. Een kwart van de bestaande begraafplaats Harten, het stuk dat grenst aan het Renkums Beekdal, is ingericht voor natuurbegraven. In dit natuurgedeelte kunnen mensen straks (naast het Renkums Beekdal) bloemrijk begraven worden of in een boomrijke omgeving begraven worden (grenzend aan het bos). Door de natte omstandigheden van het voorjaar is het natuurdeel van begraafplaats Harten iets vertraagd. 

Voor natuurbegraven gelden andere voorwaarden

Zo zijn er geen grafstenen of grafmonumenten mogelijk. De graven markeren we met houten schijven. De looptijd van de graven is 100 jaar. Na deze periode is het mogelijk om te verlengen of afstand ervan te doen. Wij geven graven niet voor onbepaalde tijd uit, om ook in de toekomst voldoende ruimte te houden voor deze vorm van begraven. Urnengraven zijn wel voor onbepaalde tijd. De urnen zijn namelijk afbreekbaar en nemen ondergronds geen ruimte in. 

Reserveren kan

Net als bij normale begraafplaatsen kunt u een plaats reserveren. In een natuurgraf kunnen maximaal 3 mensen begraven worden. Daarnaast kunnen er maximaal 6 urnen worden bijgezet. 

Wilt u meer informatie?

Kijk op www.renkum.nl/begraafplaatsen, mail naar info@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.