Raad van State besluit: 52 woningen in Oosterbeek mogen gebouwd worden

In september 2021 stelde de Renkumse gemeenteraad het bestemmingsplan vast voor de nieuwe wijk Bovenparck, op het voormalige Moviera-terrein aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek.

2 bezwaren vanuit de buurt leidden ertoe dat het plan op 18 oktober 2022 voorlag bij de Raad van State. Die deed woensdag 28 juni 2023 uitspraak over het bestemmingsplan. De Raad van State oordeelt dat het bestemmingsplan inhoudelijk in stand blijft, op 1 ondergeschikte zin na. De Raad van State paste in de uitspraak die betreffende zin aan. Het bestemmingsplan met daarin 52 woningen is nu onherroepelijk. Daarmee komt de realisatie van de nieuwe woningen een flinke stap dichterbij.

Meer woningen zijn nodig

In de gemeente Renkum zijn niet veel mogelijkheden voor grootschalige woningbouw. Veel oppervlakte is Natura2000-gebied. De plannen voor Bovenparck zijn een mooie, belangrijke stap in de plannen die de gemeente heeft. Wethouder van Bentem: “We willen voor 2030 ongeveer 900 nieuwe woningen gerealiseerd hebben. Dat betekent goed kijken naar de mogelijkheden en kansen. Ik ben blij dat we hier nu kunnen starten met het bouwen van een mix van zowel sociale huurwoningen als koopwoningen."

Voor meer plekken in de gemeente stelde de gemeenteraad pas geleden bestemmingsplannen vast om nieuwe woningen mogelijk te maken. Eind 2022 gaf de raad groen licht voor de Don Boscoweg in Renkum en de Houtsniplaan 1 in Doorwerth en voorjaar 2023 voor de Stationsweg en Utrechtseweg in Oosterbeek en Boven Heide in Wolfheze, samen goed voor bijna 200 woningen.

Vluchtelingenopvang 

De bouw van de woningen aan de Nico Bovenweg laat door de procedure langer op zich wachten. Toch is er genoeg bedrijvigheid in het voormalige Moviera-pand. Vanaf juni 2022 verzorgt het COA daar een vluchtelingenopvang voor ongeveer 100 mensen op het terrein. 

Vervolg

Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan ontwikkelaar TopVen Vastgoed Ontwikkeling bv de planning opstellen voor het vervolgtraject. Dit wil niet zeggen dat de realisatie van het project meteen start, want er lopen nog procedures tegen de verleende omgevingsvergunningen voor kap en bouw. Daarnaast wordt vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de looptijd van de vluchtelingenopvang. Voordat de daadwerkelijke sloop- en bouwwerkzaamheden starten, kunnen er al wel voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.