Klompenpaden afgesloten voor honden

De Doorwertsche waard wordt vanaf eind juni 2023 afgesloten voor alle wandelaars met honden.

Veel inwoners en toeristen genieten van de Klompenpaden in de gemeente Renkum. Zo ook in de Doorwertsche waarden wordt regelmatig gebruik gemaakt van de Klompenpaden Doorweertsepad en Nederrijnsepad. Geldersch Landschap en Kastelen (GLK) en particuliere grondeigenaren maken deze paden mogelijk. Zij merken dat de regel om honden aan de lijn te houden, niet door iedereen wordt nageleefd. Daarom is besloten om de paden vanaf eind juni 2023 af te sluiten voor wandelaars met honden.

Doorwertsche waard

GLK heeft haar gronden in de Doorwertsche waarden opengesteld, speciaal voor de Klompenpaden. Zo kunt u genieten van de mooie uiterwaarden die Doorwerth te bieden heeft. Dit wordt dan ook veelvuldig gedaan. Waar de huidige regel honden aan de lijn geldt, wordt deze echter onvoldoende gerespecteerd. Daarom heeft GLK besloten om de Doorwertsche waard (uiterwaard tussen kasteel Doorwerth stuwcomplex Driel) vanaf eind juni af te sluiten voor alle wandelaars met honden. Deze regel zal ter plaatse door middel van bebording met uitleg kenbaar worden gemaakt. Het respecteren van deze nieuwe gebruiksregel maakt het mogelijk om ook in de toekomst van de gastvrijheid in de Doorwertsche waarden te blijven genieten.

Klompenpaden

Om in de Doorwertsche waarden te wandelen, wordt regelmatig gebruik gemaakt van de klompenpaden Dorenweertsepad en Nederrijnsepad. Klompenpaden zijn landschapswandelingen die leiden over landgoederen, historische paden en door boerenland. Dankzij de bereidheid van terreinbeherende organisaties als Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en particuliere grondeigenaren worden de Klompenpaden mogelijk gemaakt. Zij lopen onder andere over land waar eerder wandelen officieel niet toegestaan was.