Asielzoekerscentrum in Oosterbeek blijft open tot begin 2025

Het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) heeft opnieuw aan de gemeente gevraagd of de huisvesting in Oosterbeek verlengd kan worden.

Sinds juni 2022 wonen ongeveer 100 asielzoekers en statushouders op het oude Moviera-terrein. De opvang is eerder verlengd tot 1 augustus 2023. Het COA wil dat nogmaals verlengen.

Asielzoekerscentrum blijft in ieder geval open tot 1 februari 2025

Op 12 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om mee te werken aan het verzoek van het COA. De openstelling van het asielzoekerscentrum in Oosterbeek wordt met anderhalf jaar verlengd tot in ieder geval 1 februari 2025.

De verlenging heeft geen gevolgen voor de geplande woningbouwontwikkeling aan de Nico Bovenweg 44.

Aanhoudend tekort aan opvangplekken

In heel het land is nog steeds dringend behoefte aan opvangplekken. Landelijk is het tekort nu 36.500 plaatsen. Het college laat weten dat belang nog steeds te voelen en maakt daarom de opvang langer mogelijk.