Verschillende scenario’s voor gemeentehuis

De gemeente Renkum gaat onderzoeken of in het gemeentehuis andere organisaties gehuisvest kunnen worden.

Naar aanleiding van de COVID 19 pandemie is gebleken dat er ook in het gemeentehuis anders met elkaar wordt gewerkt en dat in de toekomst een combinatie van digitaal en fysiek werken normaal gaat worden. Dit in combinatie met flexwerkplekken resulteert erin dat er ruimten kunnen worden vrijgespeeld in het gemeentehuis. Deze vrije ruimten kunnen mogelijk worden ingevuld door andere partijen. Een van de organisaties waar naar gekeken wordt is de bibliotheek in Oosterbeek. Een combinatie van een gemeentehuis met bibliotheek komt vaker voor in Nederland en blijkt een succesvolle combinatie. De bibliotheek als plek voor laagdrempelige informatievoorziening en ontmoeting draagt bij aan de ontmoetingsfunctie van het gemeentehuis. De gemeente en de bibliotheek gaan dit samen onderzoeken. 

Wij zijn al een tijd bezig met haar eigen huisvestingsvraagstuk waarin verschillende scenario’s zijn onderzocht. Zo is naast onder andere renovatie van het huidige gemeentehuis ook gekeken naar nieuwbouw. Gebleken is dat bij alle scenario’s forse investeringen nodig zijn waarbij de dekking een probleem vormt. Het verhuren van vrije ruimten resulteert hopelijk in een (meer) haalbare dekking.