Verkeer rond scholen Hogenkampseweg

Om het verkeer zo goed mogelijk te begeleiden, nu de bouw aan de 15 woningen aan de Hogenkampseweg in Renkum is gestart, zijn er een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn ook genomen om het verkeer naar en rondom de scholen zo goed mogelijk in banen te leiden.

De volgende maatregelen zijn getroffen om het verkeer in goede banen te leiden:

  • Vanaf vrijdag 19 juni 2020 worden er verkeersregelaars ingezet tot na de afsluiting van de Hogenkampseweg, dit gebeurt op de drukke dagdelen waaronder de haal- en brengtijden bij de scholen;
  • Er wordt een snelheidsdisplay opgehangen op de Hogenkampseweg; 
  • Tijdens de afsluiting van de Hogenkampseweg zijn er omleidingsroutes ingesteld om verkeer zoveel mogelijk via de gebiedsontsluitingswegen Bennekomseweg en Utrechtseweg om te leiden; 
  • De vooraankondigingen zijn 2 weken voor de afsluiting geplaatst en omwonenden en de scholen zijn vooraf geïnformeerd door aannemer Giesbers;
  • Na de afsluiting van de Hogenkampseweg voor de rioolwerkzaamheden zullen er in de week van 13 -17 juli 2020 tijdelijke drempels worden aangebracht. Deze maatregelen zijn tijdelijk, tot de herinrichting van de Hogenkampseweg. De gemeenteraad heeft besloten om een deel van de Hogenkampseweg anders in te richten en de snelheid permanent terug te brengen tot 30km/u. 

Deze week (15 – 19 juni 2020) wordt er gewerkt aan de NUTS voorzieningen en de komende 2 weken (29  juni – 10 juli 2020)  worden ook de huisaansluitingen voor het riool gemaakt. Om de verkeersoverlast zo veel mogelijk te beperken is er een verkeersregelplan gemaakt.