Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen

Nederland is ingedeeld in 30 zogeheten energieregio’s. Onze gemeente maakt deel uit van de regio Arnhem Nijmegen. Die energieregio’s komen - in navolging van het Klimaatakkoord - met een eigen ‘bod’ aan de landelijke overheid: een plan met hun aandeel in de landelijk afgesproken hoeveelheid schone energie die geleverd kan worden in 2030.

De regio Arnhem Nijmegen heeft haar voorlopige concept bod gereed. Dat plan gaat uit van een opwek van 1,68 terawattuur (TWh), de eenheid voor elektrische energie. Het is de bedoeling dat de 30 energieregio’s samen 35 TWh opwekken in 2030. Harriët Tiemens, wethouder duurzaamheid in Nijmegen en bestuurlijk trekker van het proces: “Ons uitgangspunt is om het opwekken van elektriciteit samen met de samenleving te doen en te combineren met andere onderwerpen zoals biodiversiteit, cultuurhistorie, mobiliteit en landbouw. Zo boek je én klimaatwinst én haal je andere doelen die nu ook belangrijk zijn.” 

Concept bod RES

Wethouder Joa Maouche: “Dit concept bod RES is een belangrijke eerste stap voor onze regionale energietransitie. We hebben als regio laten zien goed te kunnen samenwerken, zelfs op zo’n beladen thema. Voor gemeente Renkum is de impact relatief klein, met 2 zoek gebieden voor zonne-energie. Natuurlijk zijn we nu zelf bezig met onze visie grootschalige opwek, waarin we echt nog een grote stap moeten zetten om ons eigen doel; klimaatneutraal in 2040, te behalen”.

Het complete energieplan is te vinden op www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/voorlopigconceptbod   

Wind, zon en warmte

Het plan bestaat uit bestaande en geplande wind- en zonprojecten en uit nieuwe initiatieven. Ook staat beschreven hoe het beschikbare warmteaanbod gebruikt kan worden voor verwarming van gebouwen. Interessante warmtebronnen in onze regio zijn afvalenergiecentrales ARN in Weurt en AVR in Duiven, papierfabrieken in Renkum en Eerbeek, de rioolwaterzuivering in Olburgen en de Bio Energiecentrale in Cuijk.

Van, voor en door de regio

Het voorlopig concept bod RES is een plan van, voor en door de regio. In juni 2019 startte een intensief traject van 67 live en online bijeenkomsten waarin velen hebben meegedacht. Niet alleen ambtenaren en bestuurders, maar ook een groep van meer dan 450 mensen en organisaties met ideeën over duurzame energieopwekking. Dit waren onder meer energiecoöperaties, ondernemers, agrariërs, natuurorganisaties, onderwijsinstellingen, wijkverenigingen, beheerders van bedrijfsterreinen en inwoners

Deelnemers RES-regio Arnhem Nijmegen

RES-regio Arnhem Nijmegen bestaat uit: gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar, de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe, provincie Gelderland. Naast deze overheden maakt ook netbeheerder Liander deel uit van de RES werkorganisatie en de RES Regiegroep.