Verenigingen gezocht voor papierinzameling

Voor de inzameling van oud papier zijn wij op zoek naar verenigingen.

Voor de inzameling van oud papier is de gemeente opgedeeld in buurten. Aan iedere buurt is een vereniging gekoppeld die zorgt voor de inzameling van oud papier. Tot voor kort was er een wachtlijst voor geïnteresseerde verenigingen. Inmiddels is die wachtlijst weggewerkt en is er weer plaats voor nieuwe verenigingen. Is het iets voor uw vereniging om oud papier in te zamelen?

Hoe werkt het?

Het oud papier wordt iedere maand ingezameld door Jansen Recycling. Vrijwilligers die lid zijn van een vereniging in de gemeente Renkum helpen mee om het oud papier op te halen. Zij krijgen hiervoor een bijdrage. De werkzaamheden zijn, afhankelijk van de buurt, op zaterdag of in de avonduren. Per inzameldag is iedere vrijwilliger tussen de 3 en 6 uur aan het werk. Per inzameldag worden altijd 2 vrijwilligers ingezet. De inzamelende verenigingen ontvangen een vaste prijs van € 0,03 per kilogram oud papier. De inkomsten zijn afhankelijk van de hoeveelheid ingezameld papier. Hoe beter de bewoners van de buurt het papier gescheiden aanbieden, hoe groter het bedrag voor de vereniging. Maandelijks wordt per vereniging een mooi bedrag verdiend om de clubkas aan te vullen.

Cursus voor vrijwilligers

Leden die zich aanmelden als vrijwilliger krijgen een cursus. In 1 avond leren zij hoe zij veilig kunnen werken. Aan het eind van de avond horen de vrijwilligers direct of zij voldoende geleerd hebben om het werk te mogen doen.

Interesse?

Heeft uw vereniging interesse om mee te doen? Neem dan contact met ons op via e-mail info@renkum.nl. Vermeld in elk geval de naam van uw vereniging en de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon. Laat ons ook weten hoeveel leden van uw vereniging papier gaan inzamelen. Het moment van aanmelden bepaalt de plaats op de wachtlijst. Zodra een vereniging stopt met het inzamelen, benaderen wij de eerstvolgende op de wachtlijst om de buurt over te nemen.