Geen gezondheidsrisico in omgeving Parenco

In opdracht van de provincie Gelderland en de gemeente Renkum zijn luchtmetingen uitgevoerd in de omgeving van Parenco in Renkum. De metingen zijn uitgevoerd vanwege aanhoudende klachten van omwonenden. Uit het onderzoek blijkt dat de vluchtige stoffen die zijn gemeten, geen schadelijke gevolgen hebben voor mensen die in de omgeving wonen.

Luchtmetingen

GGD Gelderland-Midden en de Omgevingsdienst Regio Arnhem hebben de metingen uitgevoerd op plekken waar bewoners vaak geurhinder hebben. Omwonenden hebben zelf monsters genomen op het moment dat ze veel last hadden van geur. Daarnaast zijn op diverse locaties in Renkum en een controlelocatie in Wageningen 1 week lang monsters genomen. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om verder gezondheidskundig onderzoek uit te voeren. Als u geïnteresseerd bent in het rapport kunt u dit opvragen bij de gemeente Renkum. U kunt bellen met ons Servicepunt op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Vervolg

Uit eerder onderzoek bleek dat mensen geur als hinderlijk kunnen ervaren en daardoor gezondheidsklachten kunnen krijgen. De onderzoekers vermelden dat het zinvol is om nader onderzoek te doen naar het ontstaan van de stof ‘aceetaldehyde’ in het productieproces van Parenco. Deze stof zou kunnen bijdragen aan de ervaren geurhinder. Het college van burgemeester en wethouders blijft hierover in gesprek met Parenco en de provincie Gelderland. In week 25 week is er een gesprek met de gedeputeerde Bieze van de provincie.