Gemeentelijke Verduurzamingsregeling niet verder onderzocht

Wij hebben besloten de mogelijkheid tot de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling niet langer te onderzoeken.

De Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) biedt een oplossing voor verduurzaming. Met deze regeling wordt het voor woningeigenaren mogelijk gemaakt te verduurzamen zonder dat hun vaste lasten omhoog gaan. Dit heet vaste-lasten-neutraal verduurzamen. In het collegeakkoord is daarom afgesproken dat de GVR hiervoor onderzocht zou worden. Helaas is nu na onderzoek gebleken dat de regeling daar op dit moment niet de juiste regeling voor is 

Gemeentelijke Verduurzamingsregeling

De GVR is een regeling waarmee particuliere woningeigenaren hun woning kunnen verduurzamen, zonder dat zij hiervoor zelf hoeven te investeren. De woningeigenaar betaalt de verduurzaming van de woning terug, verspreid over dertig jaar, via de gemeentelijke baatbelasting. Dit kan worden betaald, omdat door verduurzaming de energiekosten dalen. 

Begin februari 2023 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) echter aangegeven dat het gebruik van de baatbelasting voor de verduurzaming van woningen in strijd is met de wet. Er is een wetswijziging nodig om de regeling te kunnen toepassen. Dit is de reden dat wij besloten hebben om de regeling niet toe te passen.

Verder onderzoek

De Gemeentelijke Verduurzamingsregeling is op dit moment de enige regeling die vaste-lasten-neutraal verduurzamen mogelijk maakt. Deze regeling kunnen we helaas niet toepassen en daarom doen we verder onderzoek naar andere mogelijkheden om vaste-lasten-neutraal te kunnen verduurzamen. Op www.renkum.nl/subsidies vindt u mogelijkheden voor subsidies die wij op dit moment wel kunnen aanbieden.