Website Sterk Renkum stopt

Wij stoppen met de website Sterk Renkum www.sterkrenkum.nl.

Sterk Renkum bood een platform aan maatschappelijke initiatieven van inwoners, lokale partners, gemeente Renkum en andere partijen. De website wordt onvoldoende bezocht door inwoners en betrokken organisaties en om die reden opgeheven.

Vanaf 1 augustus 2019 is www.sterkrenkum.nl niet meer bereikbaar. Voor informatie over zorg, welzijn, werk en inkomen kunt u voortaan terecht op www.renkum.nl/sociaalteam.