Succesvolle overgang van Permar naar gemeente

Sinds 1 januari 2018 is gemeente Renkum werkgever voor mensen die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw-medewerkers zijn in dienst gekomen van de gemeente. Voorheen waren deze medewerkers in dienst van Permar. We zijn ondertussen een jaar onderweg en kijken positief terug op de overgang.

         Wat is er bereikt?

Alle gedetacheerde medewerkers konden bij dezelfde opdrachtgever aan de slag blijven. Voor de medewerkers die intern bij Permar werkten, zijn nieuwe werkplekken gezocht. Ook zij konden begin 2018 direct aan de slag. De mensen die werkzaam waren in het groenonderhoud werken nu in het Onderhoudsteam van de gemeente.

Nieuwe werkplek

In het begin vonden medewerkers de overgang best spannend. Henk, 1 van de medewerkers die voorheen bij Permar werkte en waarvoor een nieuwe werkplek is gevonden, zegt daarover: “De overgang ging naar mijn mening redelijk, maar in het begin was er nog veel onduidelijk. Ik heb de ondersteuning van de gemeente als prettig ervaren en die is tot nu toe goed. Ik heb een leuke werkplek in een mooi bedrijf met allemaal leuke mensen waar ik het goed mee kan vinden. Ik vind werk belangrijk en ik hoop dat ik hier tot aan mijn pensioen kan blijven werken”.

Begeleiding

Wij zien dat het voor mensen belangrijk is om aan het normale arbeidsproces deel te kunnen nemen. Wij merken dat de korte lijnen tussen de Wsw-medewerkers en trajectbegeleiders binnen de gemeente meer oplevert dan alleen goed werkgeverschap. Met de uitvoering vanuit het Sociaal Team kunnen de trajectbegeleiders een meer integrale werkwijze bieden.

Regionale samenwerking

De gemeente werkt regionaal samen met Asito, Bleuview, SDO en MOBA voor de detachering van medewerkers. De organisatie van de backoffice van de Wsw hebben we ingekocht bij Werkkracht BV. Zij verzorgen onder andere de personeelsadministratie, de salarisadministratie, de urenadministratie en de HRM ondersteuning.