Lokaal Klimaatakkoord ondertekend

Donderdag 27 juni 2019 hebben wethouder Joa Maouche en de tafelvoorzitters van Renkum verduurzaamt Samen het Lokaal Klimaatakkoord ondertekend.Ook de kinderburgemeester, Remi Bakker, was daarbij aanwezig.

De ondertekenaars spannen zich in om een bijdrage te leveren en Renkum in 2040 Klimaatneutraal en Klimaatrobuust te maken. Zij nodigen iedereen die een bijdrage wil leveren van harte uit deel te nemen in het vervolg.

5 thema's

Meer dan 100 mensen uit onze gemeente hebben aan het Lokaal Klimaatakkoord gewerkt. Op 21 februari 2019 was de kick-off bijeenkomst waar de deelnemers over 8 thema's hebben gebrainstormd. Vervolgens hebben de deelnemers 5 focus thema's, de klimaattafels, gekozen:

  • Wijkgerichte aanpak
  • Grootschalige energie opwek
  • Groen & water
  • Duurzame bedrijven
  • Duurzame consumptie.

De afgelopen 4 maanden is per klimaattafel gewerkt aan het formuleren van doelen en het ontwikkelen en verbinden van kennis, ervaringen en ideeën op deze thema's. De opbrengsten en plannen van alle Klimaattafels zijn gebundeld en vormen het lokaal klimaatakkoord, waarin alle plannen, ideeën en ambities verder zijn uitgewerkt.

Meer informatie

Het Klimaatakkoord kunt u lezen op www.renkumverduurzaamtsamen.nl.