Juli 2019

 • Buurtbushaltes aangepast

  17 juli 2019

  Dit jaar (2019) is de toegankelijkheid van de buurtbushaltes verbeterd. Zo zijn diverse haltes van de buurtbus in onze gemeente vervangen of aangepast.

 • Gemeente Renkum stelt cofinanciering beschikbaar

  17 juli 2019

  In het coalitieakkoord 2019 – 2022 is opgenomen dat de gemeente geld vrijmaakt voor cofinanciering. Door een gedeelte van de kosten voor activiteiten te financieren worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gestimuleerd om initiatieven te ontwikkelen. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de leefbaarheid en sociale vitaliteit van de Renkumse dorpen, en aan het vergroten van de sociale, economische of toeristische infrastructuur.

 • Duurzaam fietspad van grasfalt over Doorwerthse Heide

  11 juli 2019

  Wij hebben sinds kort een van de duurzaamste fietspaden van Nederland. Eind mei 2019 werd het fietspad over de Doorwerthse Heide tussen de Bennekomseweg en de Heelsumseweg vervangen door een duurzaam fietspad, gemaakt van grasfalt.

 • Lokaal Klimaatakkoord ondertekend

  10 juli 2019

  Donderdag 27 juni 2019 hebben wethouder Joa Maouche en de tafelvoorzitters van Renkum verduurzaamt Samen het Lokaal Klimaatakkoord ondertekend.Ook de kinderburgemeester, Remi Bakker, was daarbij aanwezig.

 • Website Sterk Renkum stopt

  10 juli 2019

  Wij stoppen met de website Sterk Renkum www.sterkrenkum.nl.

 • Succesvolle overgang van Permar naar gemeente

  09 juli 2019

  Sinds 1 januari 2018 is gemeente Renkum werkgever voor mensen die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw-medewerkers zijn in dienst gekomen van de gemeente. Voorheen waren deze medewerkers in dienst van Permar. We zijn ondertussen een jaar onderweg en kijken positief terug op de overgang.

 • Slimme openbare verlichting

  01 juli 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft begin juni 2019 ingestemd met de definitieve gunning van de opdracht voor aanbesteding van openbare verlichting in de gemeente Renkum. Dit is het startsein voor vervanging van bestaande lantaarnpalen en lampen.