Provincie Gelderland en gemeente Renkum blijven in gesprek met Parenco

Provincie Gelderland en de gemeente Renkum hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk goed in gesprek te blijven met Parenco.

In een bestuurlijk overleg met gedeputeerde Bieze, burgemeester Schaap en de wethouders Maouche en Verstand is dit besproken naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van de luchtmetingen in de omgeving.

Luchtmetingen

Uit de luchtmetingen blijkt dat de vluchtige stoffen die zijn gemeten, geen schadelijke gevolgen hebben voor mensen die in de omgeving wonen. Provincie en gemeente blijven oog en oor houden voor de (geur)overlast die mensen ervaren. Beide partijen voerden afgelopen periode diverse gesprekken met Parenco. In het nieuwe coalitieakkoord heeft het college een morele plicht op zich genomen om zich in te zetten voor de belangen van de inwoners, maar ook van bedrijven. Vanwege de aanhoudende klachten van omwonenden is besloten om gezamenlijk met Parenco om tafel te gaan om tot een goede oplossing te komen.

Onderzoeksplicht

Parenco voldoet aan de eisen van omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Volgens de vergunningvoorschriften hebben zij een onderzoeksplicht om te kijken naar maatregelen voor stankreductie. Zij zijn op dit moment met diverse onderzoeksinstituten in overleg over innovatieve toepassingen. Daarnaast hebben zij een klankbordgroep in het leven geroepen om met betrokkenen in gesprek te blijven. Parenco is op 1 juli 2018 overgenomen door Smurfit Kappa. Gedeputeerde Bieze en burgemeester Schaap willen na deze overname gezamenlijk een bezoek brengen aan het bedrijf en het belang van een onderzoek naar stankreductie benadrukken.