OV-vergoeding voor jongeren uit gezinnen met laag inkomen

De gemeente Renkum wil jongeren uit gezinnen met een laag inkomen graag ondersteunen. Daarom kunnen zij vanaf juli 2017 een OV-vergoeding aanvragen van € 100,-.

Dit bedrag wordt rechtstreeks op de eigen OV-chipkaart gestort. Heeft uw kind nog geen eigen OV-chipkaart? Dan vergoeden wij ook de aanvraagkosten (€ 7,50) voor een persoonlijke OV-kaart. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat ook jongeren uit gezinnen die minder te besteden hebben eropuit kunnen gaan. Zo kunnen zij bijvoorbeeld makkelijker gebruikmaken van een activiteit uit het aanbod van de GelrePas. De OV-vergoeding is vrij te besteden binnen het openbaar vervoer en kent geen verloopdatum.

Voor wie

De OV-vergoeding is voor jongeren van 12 t/m 17 jaar uit de gemeente Renkum die opgroeien in een gezin met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. Ook jongeren van wie de ouders zijn toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) of de gemeentelijke schulddienstverlening komen voor de OV-vergoeding in aanmerking tijdens het schulddienstverleningstraject.

Aanvragen

Wilt u de OV-vergoeding aanvragen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld Arnhem via info@leergeldarnhem.nl of via (026) 445 55 72. Stichting Leergeld Arnhem voert de regeling voor de OV-vergoeding uit. U kunt daar ook terecht voor andere voorzieningen voor kinderen en jongeren, zoals een fiets of een bijdrage in de schoolkosten.