Milieuklachten door bedrijven meldt u bij de provincie

Ondervindt u hinder van bouwactiviteiten, geluidsoverlast of verontreiniging van lucht of bodem door bedrijven? Meld dit dan bij Provincie Gelderland:

Hoe doet u een melding over bedrijven die hinder veroorzaken?

  • Digitaal via het milieuklachtensysteem van de provincie. Op die website klikt u op 'nieuwe melding' in de linkerbalk.
  • Telefonisch  (24 uur per dag) bij het Provincieloket op (026) 35 99 999.

Naar aanleiding van de klacht wordt gekeken of het bedrijf aan de geldende regelgeving voldoet. Vervolgens krijgt u bericht over de afhandeling van uw klacht.

Melding openbare ruimte

Heeft u overlast van geluid, geur, stof of een andere soort van milieuverontreiniging die niet veroorzaakt wordt door bedrijven? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via www.renkum.nl/meldingen > Melding openbare ruimte.