Uitgiftepunten voor menstruatiemiddelen

In de 6 dorpen in de gemeente Renkum zijn inmiddels Menstruatiemiddelen UitgiftePunten aanwezig. In deze zogenaamde MUP’s liggen pakjes maandverband en tampons die vrouwen en meisjes gratis mee mogen nemen.

De 11 MUP’s zijn in dorps- en wijkhuizen, in de bibliotheek, bij de Voedselbankuitgiftepunten en op het Dorenweerd college.

MUP’s in onze gemeente
Organisatie Toegankelijk Adres
Bibliotheek Oosterbeek Openbaar Generaal Urquhartlaan 1, 6861 GE Oosterbeek
Pluryn locatie Jan Pieter Heije Openbaar Utrechtseweg 316, 6862 BC Oosterbeek
Ons Middelpunt Openbaar Mozartlaan 2, 6865 GB Doorwerth
Dorenweerd College Eigen leerlingen Dalweg 5, 6865 CZ Doorwerth
Vluchtelingenwerk Oost Nederland (Renkum) Openbaar Groeneweg 12, 6871 DD Renkum
Voedselbank Neder-Veluwe (Renkum) Eigen cliënten Uitgiftepunten in Renkum, Doorwerth en Oosterbeek
Voormalige Albert Schweitzerschool Openbaar Goudsbloemstraat 2, 6871 WB Renkum
Pro Persona Wolfheze Openbaar Pleinen Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze
Huisartsenpraktijk Heelsum Openbaar Utrechtseweg 47, 6866 CJ Heelsum

 

Verstrekken van gratis menstruatieproducten 

Gemeenteraadslid Rita Weeda (PvdA) nam het initiatief voor een motie over Menstruatiearmoede. Het college van burgemeester en wethouders nam die motie over en ging voor de realisatie de samenwerking aan met stichting Armoedefonds. 

Iemand die in armoede leeft, moet keuzes maken wat hij/zij wel of niet koopt, zelfs tussen producten die de basis zijn voor een gezond en menswaardig bestaan, bijvoorbeeld menstruatieproducten of groente/fruit. Menstruatieproducten zijn een basisvoorziening en essentieel voor de gezondheid. Bovendien kunnen meisjes en vrouwen sociaal en maatschappelijk blijven participeren tijdens de menstruatieperiode. Daarom verstrekt gemeente Renkum gratis menstruatieproducten aan meisjes, vrouwen, non-binaire en transgender personen, uit huishoudens die een gezamenlijk totaal inkomen hebben van maximaal 150% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) of die hulp krijgen bij schulden. Om deze gratis menstruatieproducten te bekostigen, heeft de gemeenteraad een budget opgenomen in de begroting van 2023-2026.

Samenwerking met Stichting Armoedefonds

Stichting Armoedefonds regelt en coördineert voor de gemeente Renkum de inkoop van de menstruatieproducten en de distributie daarvan naar de menstruatieproducten uitgiftepunten. Zij hebben al ervaring met de uitgifte van gratis menstruatieproducten aan de doelgroep in andere gemeenten.

Menstruatieproducten uitgiftepunten (MUP’s)

De MUP’s zijn op locaties waar de doelgroep komt en kan worden bereikt. Het grootste deel van de MUP’s is openbaar toegankelijk. De uitdeelpunten van de Voedselbank en het Dorenweerd College verstrekken de gratis menstruatieproducten alleen aan hun eigen cliënten of leerlingen. De organisaties bepalen zelf, hoe zij de menstruatieproducten aanbieden, bijvoorbeeld in een kastje of mand. Bij het uitgiftepunt hangt een A4 met uitleg in verschillende talen. Wanneer het maandverband en de tampons bijna op zijn, bestellen de MUP’s gratis nieuwe producten bij het Armoedefonds.

Communicatie rondom bestrijding menstruatiearmoede 

Wij vinden het belangrijk dat menstruatiearmoede gesignaleerd wordt. Maar ook om dit onderwerp bespreekbaar te maken en de doelgroep goed te informeren over de MUP’s.

Wij ondernemen de volgende acties: 

  • Een brief naar de sociale en matschappelijke partners (ook huisartsen en scholen), waarin staat waar en hoe gratis menstruatieproducten binnen de gemeente verkrijgbaar zijn. Voor hulpverleners en docenten is er de digitale folder van het Nationale Fonds Kinderhulp over het signaleren, bespreekbaar maken en oplossen van menstruatiearmoede. De folder is geschreven door ervaringsdeskundigen en hulpverleners.
  • De gemeente plaatst regelmatig een bericht over de gratis menstruatiemiddelen en MUP’s in het gemeentenieuws in ‘Rijn en Veluwe’, op de gemeentelijke website en social media. 
  • Op de website en in de nieuwsbrief van de GelrePas komt een bericht over gratis menstruatieproducten en de MUP’s.
  • Stichting Leergeld Arnhem informeert de bij hen bekende gezinnen over de gratis menstruatieproducten in gemeente Renkum.
  • Er is informatie over de gratis menstruatiemiddelen opgenomen in onze Minimafolder “Mooi meegenomen”. 
  • Maatschappelijke partners van de gemeente zoals sociaal werkers en jeugdwerkers brengen de MUP’s ook onder de aandacht.