Hulp voor gedupeerden van kindertoeslagaffaire

Ook in onze gemeente zijn gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Geldt dit ook voor u? Dan krijgt u van de Belastingdienst een compensatieregeling. Wij verwachten dat dit niet altijd voldoende is. Daarom willen we u graag helpen.

Door de kinderopvangtoeslagenaffaire kregen gedupeerde ouders problemen met geld, wonen, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Om te voorkomen dat de problemen voor u groter worden, kunt u bij ons terecht voor hulp. Deze hulp is er voor u en uw kinderen, ook als deze kinderen al volwassen zijn en niet meer thuis wonen. 

Welke hulp is er?

Hulp aan gedupeerde ouders 

Heeft u als gedupeerde ouder problemen of heeft u vragen over de compensatieregeling van de Belastingdienst? Dan staan onze medewerkers van het Sociaal team voor u klaar om samen naar oplossingen te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij problemen met geld, zorg, wonen of de opvoeding van kinderen. Bel ons Sociaal Team op (026) 33 48 111.  

Kindregeling

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd. Voor hen is de kindregeling gemaakt. Dit is een herstelregeling bedoeld als steun in de rug voor kinderen en jongeren. De kindregeling bestaat uit een geldbedrag en aanvullende hulp en ondersteuning gericht op herstel.

Geldbedrag

Kinderen van vastgestelde gedupeerde ouders krijgen een geldbedrag. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) betaalt deze bedragen uit. Per leeftijdsgroep is er een geldbedrag vastgesteld. Kijk voor de geldbedragen per leeftijdsgroep en of u in aanmerking komt op de website van de Belastingdienst.

Aanvullende hulp en ondersteuning gericht op herstel

Een geldbedrag is niet genoeg. Kinderen en jongeren kunnen daarom voor hulp terecht bij ons. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het volgen van onderwijs. Of hulp en extra zorg als kinderen of jongeren somber zijn. Wilt u hier gebruik van maken? Bel met ons Sociaal Team op (026) 33 48 111.

Meer informatie

De meest actuele informatie over de kindertoeslagenaffaire vindt u op de website van de Belastingdienst.