31 januari: raadsontmoeting

De gemeenteraad van Renkum nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de raadsontmoeting van dinsdag 31 januari 2023. De raadsontmoeting begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek. Publiek is welkom op de publieke tribune.

Agenda

  • Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen.
  • Burgerspreekrecht
  • Update spoorwegonderdoorgang Wolfheze (60 min.)
  • Informatie over proces en inhoud Groenbeheerplan (60 min.)

Opmerking: Voor de raadsontmoeting van 31 januari 2023 stond het onderwerp ‘De Valkenburcht – presentatie aangepaste plannen en toelichting’ op de agenda. Dit onderwerp is van de agenda gehaald en wordt op een later moment behandeld in een raadsontmoeting.  

Meepraten?

Geef dit dan vooraf door aan de griffie. Stuur een bericht naar e-mail griffie@renkum.nl of bel (026) 33 48 111. Vermeld in uw e-mail uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt meespreken en uw betrokkenheid bij dit onderwerp. Bij de behandeling van een agendapunt mogen maximaal 8 inwoners en/of andere belangstellenden aan tafel zitten. Meld u dus op tijd aan. Wilt u zich over een ander onderwerp tot de gemeenteraad richten? Meld u zich dan aan voor het burgerspreekrecht op dezelfde wijze als hierboven vermeld. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de raadsontmoetingen op www.renkum.nl/raadsontmoeting.