Opvang vluchtelingen en asielzoekers in Oosterbeek

De gemeente Renkum werkt aan het verzorgen van tijdelijke opvang van vluchtelingen en asielzoekers en de tijdelijke huisvesting van statushouders in de gemeente.

Er is op dit moment sprake van een noodsituatie als het gaat om de eerste opvang van vluchtelingen en asielzoekers, omdat er op dit moment een groot tekort aan opvanglocaties is. Het college van burgemeesters en wethouders vindt het belangrijk dat de gemeente een bijdrage levert aan het oplossen van de ontstane noodsituatie.

Opvang vluchtelingen en asielzoekers

De gemeente wil daarom toestaan dat het (voormalige) pand van Moviera aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek voor een periode van 1 jaar vanaf 1 februari 2022 kan worden gebruikt voor het opvangen van vluchtelingen en asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA wil het pand gebruiken als tijdelijke opvang voor maximaal 100 personen. Het gaat hierbij om een mix van gezinnen met kinderen, echtparen en alleenstaanden.

Het COA kan het pand huren vanaf 1 februari 2022, waarna het eerst geschikt wordt gemaakt voor bewoning. In de loop van februari zullen de vluchtelingen en asielzoekers vervolgens het pand betrekken. Op dit moment worden met het COA een aantal zaken nader afgesproken. Eén van die afspraken is dat er dag en nacht begeleiding en toezicht in het pand zal zijn.

Omwonenden

Omwonenden van de opvanglocatie ontvangen een brief over de opvang van de vluchtelingen/ asielzoekers in het (voormalige) pand van Moviera. Voor de omwonenden wordt op dinsdag 11 januari 2022 ook een digitale inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen over de opvang van de vluchtelingen en asielzoekers.