Groen, natuur en landschap van 2018 tot 2022

De afgelopen jaren hebben de ons best gedaan om het groen, de natuur en het landschap in Renkum te verbeteren en te onderhouden. Hieronder leest u wat we in de afgelopen 4 jaar hebben bereikt.

Opening Klompenpaden

Met de opening van het Rosandepad en het Nederrijnsepad XL worden inwoners en bezoekers gestimuleerd om op een recreatieve manier kennis te maken, te genieten en te leren van ons mooie landschap. Meer informatie over klompenpaden vindt u op de website www.klompenpaden.nl

Voedselprojecten

Er zijn verschillende voedselprojecten opgestart waarbij consumenten gestimuleerd worden om lokaal inkopen te doen.

Waar?

 • Slijpbeekpark
 • Goed Punt!

Parken en Landgoederen 

 • Inwonerinitiatief buitenplaats Heidestein (in oprichting): de initiatiefnemers willen een impuls geven aan landgoederen met als pilot Heidestein in Heelsum.
 • Vrijwilligersinitiatief ijskelder Bato’s Wijk in Oosterbeek: de bestaande ijskelder weer herstellen en om te vormen naar een vleermuisverblijf.

Bevordering biodiversiteit in de bestaande plantvakken

Bij de renovatie van bestaande plantvakken wordt er gevarieerde beplanting geplaatst om de biodiversiteit te vergroten.

Maatregelen eikenprocessierups

 • Er is nu een planmatige aanpak voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Hierbij combineren we verschillende methoden en is de interne communicatie beter geregeld.
 • Inwoners worden gestimuleerd nestkastjes aan te schaffen. Vogels die hierin gaan zitten zijn de vijand van de eikenprocessierups.

Ecologisch bermbeheer

Door onze bermen anders te beheren wordt de biodiversiteit verhoogd. Dit zorgt voor een hogere biodiversiteit en minder grootschalige uitval bij ziekten en plagen zoals de eikenprocessierups.

Ontstenen

Het doel is meer groen en minder stenen. Het voordeel daarvan is dat er minder regenwater in het riool terecht komt en de grond intrekt! Ook geeft groen in de zomer meer verkoeling dan verharding!

Waar?

 • Utrechtseweg in Oosterbeek
 • Dorpstraat/Leeuwenstraat in Renkum

En meer!

 • Deelname aan het project Gemeenten Adopteren Soorten (IVN).
 • Actieve communicatie over het leefgebied van de wolf.
 • Gebiedsconferentie Heelsums Beekdal.
 • Voorbereiding oprichting van het Groenberaad
 • Faciliteren project ‘Gastheer van het Landschap’ in samen werking met Stichting Renkums Beekdal.

Poster

De mijlpalen die hier boven staan, hebben we op een poster gezet.