Januari 2022

 • Omgevingsvisie Renkum 2040 vastgesteld

  27 januari 2022

  De afgelopen 2 jaar hebben wij Renkum met inwoners en organisaties gesproken over deze vragen onder de noemer ‘Wat raakt Renkum?’. Met de verkregen inbreng is de Omgevingsvisie Renkum 2040 geschreven. Deze visie is op woensdag 26 januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Met de visie hebben we een stip op de horizon voor het behoud en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

 • Mogelijke toekomstscenario’s voor de gemeente Renkum

  18 januari 2022

  Op verzoek van het college van burgemeester en wethouder en de gemeenteraad, en in samenspraak met de Provincie Gelderland, heeft bureau Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de bestuurskracht van de Gemeente Renkum.

 • Groen, natuur en landschap van 2018 tot 2022

  12 januari 2022

  De afgelopen jaren hebben de ons best gedaan om het groen, de natuur en het landschap in Renkum te verbeteren en te onderhouden. Hieronder leest u wat we in de afgelopen 4 jaar hebben bereikt.

 • Digitale nieuwjaarsontmoeting 2022

  11 januari 2022

  Op maandag 10 januari 2022 hebben wij in het Airborne Museum onze jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting opgenomen.

 • Opvang vluchtelingen en asielzoekers in Oosterbeek

  05 januari 2022

  De gemeente Renkum werkt aan het verzorgen van tijdelijke opvang van vluchtelingen en asielzoekers en de tijdelijke huisvesting van statushouders in de gemeente.