Geen illegale activiteiten op Schaapsdrift

Op donderdag 28 januari 2021 heeft op het industrieterrein Schaapsdrift in Renkum een controle plaatsgevonden op illegale activiteiten. De gemeente Renkum trekt hierin samen op met de politie en de omgevingsdienst (ODRA) in het project Stuwdam.

Dat project is bedoeld om bewustwording te creëren bij ondernemers en zo te voorkomen dat ze in zee gaan met criminelen. Project Stuwdam wordt in 2021 uitgerold over de hele regio Gelderland-Midden. 

Ondernemers zijn goed te spreken

De ondernemers zelf waren blij met het bezoek van vandaag. Ze gaven aan tevreden te zijn over het feit dat de autoriteiten zich hier mee bezig houden en op deze manier zichtbaar zijn. Ook was het voor beide kanten een hernieuwde kennismaking, die contact over dit onderwerp in de toekomst makkelijker maakt. 

Herkennen van signalen

Door direct contact te leggen met bedrijven, door bijvoorbeeld bezoek en controles zoals vandaag, kunnen gemeente en politie ondernemers helpen om maatregelen te nemen tegen inmenging met criminelen. Zo worden ze op de hoogte gebracht over signalen die kunnen wijzen op criminele intenties en waar ze deze vervolgens kunnen melden. Voorbeelden van signalen zijn dat criminelen vaak contant willen betalen en hun identiteit niet willen vrijgeven.

Win-win

De controles en gesprekken verbeteren ook de informatiepositie van de gemeente en de politie. Waar nodig wordt op basis van ingewonnen informatie gericht opgetreden. Daarbij kan men denken aan extra surveillance, controles en aanhoudingen. 

Melden

Inwoners kunnen natuurlijk ook signalen zien van ondermijnende criminaliteit. Vermoedens of signalen van illegale activiteiten, zoals een hennepkwekerij, xtc-lab of illegale autohandel kunnen altijd gemeld worden bij de politie via (0900) 88 44, bij de gemeente via (026) 33 48 111 of bij Meld Misdaad Anoniem, via (0800) 70 00 en online via de website meldmisdaadanoniem.nl.