Vragen en antwoorden BAG

Wat is het Basisregistratie Adressen en Gebouwen?

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. De BAG is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Ook zijn de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen in de wet omschreven. Gemeenten realiseren de opbouw en het beheer van de BAG. Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. Bekijk een video over de BAG.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

De gegevens worden onder andere door gemeenten gebruikt worden voor de inrichting van de milieu- en leefomgeving. Maar ook hulpdiensten maken gebruik van de gegevens om snel een locatie te kunnen bepalen. 

Welke gegevens waren niet correct geregistreerd?

Sommige gebruiksoppervlakten en/of bouwjaren van bouwwerken waren verkeerd in de BAG opgenomen.

Hoe kan ik de gegevens van mijn woning inzien?

Met behulp van de BAG Viewer van het Kadaster kunt u bekijken welke gegevens over uw woning zijn geregistreerd.

Waarom waren de gegevens onjuist in de BAG geregistreerd?

Bij de opbouw van de BAG is bij de conversie een fout gemaakt bij de vulling van de gebruiksoppervlakte bij woningen. Deze fout was niet traceerbaar, waardoor geen garantie gegeven kon worden dat de gebruiksoppervlakte (vierkante meters) en het bouwjaar van bouwwerken in de gemeente Renkum correct waren. Door het herstelproject zijn nu alle gegevens correct. 

Ik ben het niet eens met de gegevens in de BAG Viewer

Als u gegevens in de BAG Viewer ziet staan waarvan u denkt dat die niet kloppen, dan kunt u via de BAG Viewer een terugmelding doen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor mij?

Het is mogelijk dat u een opstalverzekering heeft afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij die de gegevens uit de BAG gebruikt om de gebruiksoppervlakte van de woning te bepalen. Hierdoor kan het zijn dat uw premie voor de verzekering onjuist is.

Hoe weet ik of mijn verzekeraar gebruikt maakt van de gegevens uit de BAG?

Dit kunt u alleen nagaan bij uw verzekeringsmaatschappij. Als gemeente hebben wij geen inzicht welke instanties gebruikmaken van de gegevens uit de BAG.

Mijn verzekeraar gebruikt deze gegevens om de premie voor mijn woonhuisverzekering te berekenen. Betaal ik nu een te hoge premie?

U kunt zelf nagaan op basis van welke gegevens de verzekering is afgesloten. Staat de gebruiksoppervlakte in uw beleving niet correct in de overeenkomst, dan kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Aangezien de premie die betaald moet worden voor bijvoorbeeld een opstalverzekering afhankelijk is van de overeenkomst tussen een verzekeraar en verzekernemer, kunnen wij geen uitspraken doen over de correctheid van uw premie. 

Ik heb te veel premie betaald voor mijn woonhuisverzekering. Hoe nu verder?

Aangezien de premie die u betaalt afhankelijk is van de overeenkomst tussen u en de verzekeraar, raden wij u aan om dit bij uw verzekeringsmaatschappij aanhangig te maken.