Fouten in Basisregistratie Adressen en Gebouwen hersteld

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) houden gemeenten alle officiële adressen, gekoppeld aan gebouwen, binnen de gemeentegrenzen bij. Een tijd geleden hebben wij geconstateerd dat er verkeerde oppervlakten en bouwjaren in de BAG zijn opgenomen. Wat dat voor u betekent leest u in dit bericht.

Naast de adresgegevens worden van gebouwen ook de oppervlakten en het bouwjaar in de BAG opgenomen. Een tijd geleden hebben wij geconstateerd dat er verkeerde oppervlakten en bouwjaren in de BAG zijn opgenomen. Inmiddels zijn alle herstelwerkzaamheden afgerond en is de BAG van de gemeente Renkum weer correct. 

Wat betekent dit voor u?

De kans is klein dat er direct merkbare consequenties voor u zijn. De gegevens worden namelijk vooral door gemeenten gebruikt voor bijvoorbeeld de inrichting van de milieu- en leefomgeving. Helaas bestaat de mogelijkheid dat enkele verzekeringsmaatschappijen gebruik hebben gemaakt van de gegevens uit de BAG. Dit kan eventueel geleid hebben tot verkeerde gegevens in uw opstalverzekering.

Gegevens controleren

Door navraag bij verschillende verzekeringsmaatschappijen weten wij dat het niet gebruikelijk is om gegevens uit de BAG te gebruiken voor het afsluiten van een opstalverzekering. Wij kunnen niet uitsluiten dat geen enkele verzekeringsmaatschappij gebruik maakt van de gegevens uit de BAG. Wij raden u dan ook aan om de gegevens in uw opstalverzekering te controleren. 

Via de website bagviewer.kadaster.nl kunt u de correcte gegevens van uw woning inzien. Hiermee kunt u de gegevens van uw opstalverzekering vergelijken. Zijn de gegevens goed? Dan hoeft u verder niets te doen. Zijn deze gegevens niet goed? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om dit te corrigeren. 

Vragen?

Wij hebben over dit onderwerp een overzicht met mogelijke vragen en antwoorden opgesteld. Staat uw vraag er niet bij? U kunt per e-mail met ons contact opnemen via bag@connectie.nl. U ontvangt dan van ons zo snel mogelijk een antwoord.

De Connectie is een bedrijfsvoeringsorganisatie die voor ons de werkzaamheden voor de BAG uitvoert.