Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Vanaf eind januari 2020 vindt in onze gemeente het 2e deel van het onderzoek in de ondergrond plaats. Tijdens dit seismisch onderzoek worden er op bepaalde plekken gaten in de grond gemaakt. Het kan zijn dat u wat doffe dreunen hoort.

Het seismisch onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek. 

Informatiebijeenkomst op 29 januari

Op woensdag 29 januari 2020 is er een informatiebijeenkomst. Energie Beheer Nederland staat voor u klaar om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. Inloop is vrij en kan op elk moment. 

  • Wanneer: woensdag 29 januari
  • Tijd: tussen 16.00 en 19.00 uur
  • Waar: MFC Doelum, Hogenkampseweg 45 in Renkum

Onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en Energie Beheer Nederland (EBN). 

Veilig en verantwoord  

Dit seismisch onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat in het najaar vorig jaar, volgens dezelfde werkwijze, in de regio Arnhem en gemeente Renkum is uitgevoerd. Er is toen geen schade of overlast gemeld. Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft al jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM degene die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Kijk ook op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.