Zienswijze Lelystad Airport

Op maandag 4 februari 2019 was er een inloopbijeenkomst over Lelystad Airport. Aanleiding is het voornemen van Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om in 2020 Lelystad Airport te openen.

Lage vliegroutes boven Renkums Beekdal

Om het luchtverkeer van Schiphol niet te hinderen, willen het ministerie en Luchtverkeersleiding Nederland, lage vlieghoogtes. Dit betekent voor onze gemeente dat er vliegtuigen boven het Renkums Beekdal op ongeveer 2.700 meter hoogte gaan vliegen. De vliegroute, de vlieghoogte, het geluid én de uitstoot is voor ons als gemeente reden tot zorg en verzet.

Zienswijzen tegen de milieueffectrapportage en het luchthavenbesluit Lelystad Airport

Wij gaan daarom 2 zienswijzen insturen. 1 samen met andere Gelderse gemeenten en de provincie en een Renkumse zienswijze. De insteek daarvan is: laagvliegen is onacceptabel, eerst een oplossing voor het laagvliegen en dan pas opening van Lelystad Airport.

Tijdens de bijeenkomst van maandag 4  februari 2019 hebben wij de mening van onze inwoners opgehaald. De opbrengst verwerken we in onze zienswijze. Ook voor u als inwoners is het mogelijk zelf een zienswijze in te dienen.

Tot en met 21 februari 2019 is de aangepaste milieueffectrapportage en het aangepaste luchthavenbesluit Lelystad Airport in te zien. De documenten kunt u vinden op www.platformparticipatie.nl. Ook op de website van Red de Veluwe staat meer informatie over Lelystad Airport.