Nieuwbouw op voormalige Stayokay locatie Doorwerth

Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. uit Rijssen is, in samenwerking met ons, bezig met de ontwikkeling van een nieuwbouwplan op voormalige Stayokay locatie Doorwerth. Sinds 1 juli 2015 is het Stayokay hostel aan de Kerklaan in Doorwerth gesloten. Op dit moment is het gebouw verhuurd aan Flexrooms B.V. die het tijdelijk gebruikt als huisvesting voor arbeidsmigranten.

Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing en nieuwbouw van een kleinschalig zorghuis voor mensen met dementie en twaalf rijwoningen.

Intentieovereenkomst

Op dinsdag 29 januari 2019 hebben wethouder Jasper Verstand en projectontwikkelaar Afred Tibben namens de gemeente Renkum en Explorius, een intentieovereenkomst gesloten om het herontwikkelingsproject samen verder uit te werken.

Inloopbijeenkomst voor belangstellenden

Op woensdag 20 februari 2019 is er in de Poort van Doorwerth aan de Mozartlaan 2 in Doorwerth een inloopavond van 19.00 tot 20.30 uur. Dan wordt het 1e plan met de omwonenden en andere belanghebbenden besproken. De direct omwonenden ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Artist impression plan locatie voormalig StayOkay in Doorwerth