Naar burgerzaken? Maak een afspraak

Vanaf 1 maart 2019 verandert onze dienstverlening door de afdeling Burgerzaken. Vanaf die datum start burgerzaken met het werken op afspraak van maandag tot en met donderdag. Ook is burgerzaken vanaf 1 maart 2019 op maandagavond een uur langer open en kunnen inwoners op vrijdagochtend zonder afspraak terecht.

Verbeteren dienstverlening

Eind 2018 heeft de gemeenteraad de visie op dienstverlening vastgesteld. De kern van de dienstverlening bestaat uit: werken vanuit het inwonersperspectief, veel aandacht schenken aan de manier waarop we als gemeente met onze inwoners en ondernemers omgaan en het optimaliseren van de digitale dienstverlening. Vooruitlopend op de visie is in 2018 al gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Er is 1 fysieke en digitale toegang tot de gemeente. Al het inkomende telefoonverkeer voor het Sociaal Team gaat sinds 1 januari 2018 naar het algemene telefoonnummer van de gemeente. Sinds 1 oktober 2018 gebruiken ook de bezoekers van het Sociaal Team de hoofdingang van het gemeentehuis en niet meer de zij- ingang;
 • Inwoners die voor burgerzaken komen melden zich aan via de aanmeldzuil in de gang. Zij hoeven niet meer te wachten voor de receptie;
 • Inwoners die wachten, kunnen een kopje koffie pakken;
 • Verbeteren van het proces rondom vergunningsaanvraag voor het organiseren van een evenement.

Burgemeester Agnes Schaap: “Ik heb dienstverlening hoog op de agenda staan. Als gemeente zijn we er in de eerste plaats immers voor onze inwoners en ondernemers. Met de veranderingen in onze dienstverlening kunnen we onze inwoners betere service verlenen. Uit het inwonersonderzoek over dienstverlening bleek bijvoorbeeld dat inwoners de huidige avondopenstelling krap vinden. Ook werd de wens uitgesproken om op een zelf gekozen tijdstip naar het gemeentehuis te komen zonder lange wachttijden bij de balie”.

Online een afspraak maken

Inwoners kunnen snel en eenvoudig een afspraak maken via de website www.renkum.nl. Daarnaast blijft het mogelijk om telefonisch een afspraak te maken via (026) 33 48 111.

Het vooraf inplannen van een afspraak heeft voordelen voor de inwoner en voor de gemeente:  

 • De online agenda is 24 uur per dag toegankelijk;
 • Inwoners kiezen zelf een geschikt moment voor een afspraak;
 • Inwoners weten waar ze aan toe zijn;
 • Wij kunnen medewerkers efficiënter inroosteren.

Openingstijden op een rij

Vanaf 1 maart 2019 gelden voor burgerzaken de volgende openingstijden:

 • Maandag 8.30 – 20.00 uur (op afspraak)
 • Dinsdag 8.30 – 17.00 uur (op afspraak)
 • Woensdag 8.30 – 17.00 uur (op afspraak)
 • Donderdag 8.30 – 17.00 uur (op afspraak)
 • Vrijdag 8.30 – 12.30 uur (vrije inloop, geen afspraak mogelijk)