Handhaving parkeren

Vanaf de eerste week van februari 2019 gaan wij handhaven op fout parkeren in de hele gemeente. Dit geldt dus ook voor de blauwe zone.

Waarschuwing

Sinds 1 december 2018 waarschuwen onze toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) automobilisten die zich niet aan de parkeerregels houden. Er wordt gecontroleerd op een goed ingestelde blauwe schijf en of een auto niet te lang of verkeerd geparkeerd staat. Bij het uitdelen van een waarschuwing wordt het kenteken van de auto genoteerd. Vanaf 1 februari 2019 ontvangt u een bekeuring via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Riskeer geen boete en hanteer de regels voor de blauwe zones. 

Boetes

De boetes voor fout parkeren zijn rond de € 95,-. Voor fout parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats is de boete € 380,-. De administratiekosten komen daar nog bij. Deze boetes gaan niet naar de gemeente, maar direct naar het CJIB.

Parkeren in een blauwe zone

U herkent de blauwe zone aan de borden aan het begin en het einde van de zone. U mag alleen parkeren in de parkeervakken met een blauwe lijn. Parkeren op die parkeerplaatsen is gratis met een blauwe parkeerschijf. De maximale parkeertijd (1,5 uur) staat op de borden aangegeven. Op de schijf geeft u het tijdstip aan waarop u begint met parkeren. Dit geldt op:

  • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur;
  • vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur (koopavond);
  • zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Buiten deze dagen en tijden is parkeren vrij.

Plaats de parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit van uw auto.

Parkeerontheffing blauwe zone

Woont u binnen de blauwe zone in Oosterbeek of heeft u daar een bedrijf? Dan kunt u een parkeerontheffing voor de blauwe zone aanvragen.