Wolfhezerweg overgenomen van provincie Gelderland

Sinds eind 2017 zijn wij eigenaar van de Wolfhezerweg, het deel binnen de bebouwde kom. Wij hebben deze weg overgenomen van provincie Gelderland en hebben daardoor meer invloed op de inrichting en het beheer en onderhoud van deze weg.

De afspraken over overdracht, samenwerking, verdeling van de kosten en uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden zijn vastgelegd in een samenwerkings- en overdrachtsovereenkomst.

Herinrichting Wolfhezerweg

Naar aanleiding van reacties van inwoners van Wolfheze en enquêteresultaten, wordt momenteel het schetsontwerp voor de herinrichting van de Wolfhezerweg aangepast. In het voorjaar worden bewoners geïnformeerd over het ontwerp en de verdere planning van de werkzaamheden.  

Meer informatie

Op www.renkum.nl/Wolfhezerweg vindt u meer informatie over de werkzaamheden.