Strijd tegen identiteitsfraude

Bij identiteitsfraude maakt iemand misbruik van de persoonsgegevens van een ander, met vaak de bedoeling hiermee verboden handelingen te verrichten.

Door inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) heeft iemand namelijk recht op allerlei voorzieningen en diensten en kan op basis daarvan bijvoorbeeld een uitkering, paspoort of rijbewijs aanvragen.

Extra maatregelen bij Burgerzaken

Team Burgerzaken van de gemeente is de poortwachter als het gaat om het beschermen van de juiste identiteit van mensen. Daarom scannen wij vanaf 2 januari 2018 alle identiteitsbewijzen op echtheid. Het scannen duurt enkele minuten. Bij het ontdekken van misbruik van persoonsgegevens wordt direct aangifte gedaan en door de politie en het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Samenwerking

De gemeente Renkum is aangesloten bij het samenwerkingsconvenant identiteitsfraude. Dit is een samenwerking tussen diverse gemeenten in Overijssel en Gelderland, de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Openbaar Ministerie (OM) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).