Steunpakket van €100.000,- voor ondernemingen

Ondernemers hebben het de afgelopen 2 jaar zwaar gehad door de coronamaatregelen. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom een extra handreiking doen met een coronasteunpakket van €100.000,-. Dat geld is nog over van de coronamiddelen die de gemeente vorig jaar kreeg van het Rijk.

De gemeente wil met dit steunpakket voorkomen dat ondernemingen failliet gaan. “Dat zou niet alleen rampzalig zijn voor de ondernemers, maar ook negatief uitpakken voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze dorpen,” legt verantwoordelijk wethouder Mark Sandmann uit. “We willen hiermee onze verbondenheid met de ondernemers laten zien en kracht bij zetten. We weten dat we niet alle problemen op kunnen lossen, maar willen wel bijdragen wat we kunnen.”

In gesprek met de ondernemers

Sandmann is blij met hoe dit pakket, dat bestaat uit 4 onderdelen, tot stand is gekomen: “We zijn in gesprek geweest: met individuele ondernemers en de ondernemersverenigingen en ook de lokale tak van Koninklijke Horeca Nederland. In gesprek blijven is ook nodig, want uiteindelijk weten ondernemers zelf het beste waar het geld het hardste nodig is.”

Opleiding- en ontwikkelfonds

Er is €15.000,- beschikbaar om (horeca-)ondernemers te helpen goed personeel te vinden en op te leiden, bijvoorbeeld met een bhv- of haccp-cursus of andere specialistische bijscholing. Wat ook tot de mogelijkheden behoort, is een wervings- of kennismaakdag voor scholieren en werkzoekenden.

Openingsevenement

De gemeente wil iemand inhuren, die een evenement op touw zet waarmee lokale ondernemingen zich innovatief kunnen presenteren. Het evenement, in welke vorm dan ook, van een fietstoertocht tot een cultuurevenement, heeft als doel inwoners opnieuw te verbinden met de lokale ondernemers. Hiervoor is €25.000,- beschikbaar.

Vouchers voor nodige investeringen

Er is in totaal €10.000,- beschikbaar voor horecabedrijven, om ze te helpen bij investeringen in bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, hulp, advies of aanpassingen aan pand of terras. De regeling is een initiatief met en van de Groene Metropoolregio. Ondernemers kunnen één van de 5 beschikbare vouchers aanvragen.

Schrijnende situaties

Aan veel coronasteun zitten voorwaarden of regels vast, waardoor sommige ondernemers tussen wal en schip dreigen te vallen. Voor dit soort gevallen reserveert de gemeente €50.000,-. Wanneer een geval schrijnend is, is nog niet helemaal duidelijk. De gemeente onderzoekt hoe we ondernemers die het zwaar hebben, het beste kunnen ondersteunen.

Meer informatie

Stuur een bericht naar e-mail bedrijven@renkum.nl.