Meer ondersteuning voor mensen in de bijstand

Inwoners van de gemeente Renkum met een bijstandsuitkering mogen per jaar tot €1.200,- aan giften ontvangen. Dit heeft voortaan geen gevolgen meer voor de hoogte van de uitkering.

Ook kunnen inwoners van onze gemeente € 215,- per maand als bijverdienpremie ontvangen naast de bijstand wanneer zij parttime werken. De nieuwe regels gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. 

Giften in de bijstand

De gemeente wil de menselijke maat, of de aandacht voor de mens achter de casus, terugbrengen in de bijstand. Daarom heeft de gemeente de wens om inwoners met een bijstandsuitkering meer ruimte te geven. Daarmee wordt voorkomen dat inwoners onbedoeld met sancties worden bestraft bij kleine giften. De lijst met vrijstellingen voor giften is niet uitputtend. Bij het vrijstellen van de giften staat een cultuur van vertrouwen en aandacht centraal. Het voeren van een open en laagdrempelig gesprek over giften is daarbij het uitgangspunt.

Bijverdienpremie

Wij willen deeltijdwerk in de bijstand stimuleren en de betrokken inwoners financieel belonen voor deeltijdwerk. Deeltijdwerk kan voor een inwoner toegevoegde waarde hebben als stap naar volledige uitstroom naar werk. Om te onderzoeken wat de effecten zijn van het gericht stimuleren van deeltijdwerk stelt de gemeente de tijdelijke regeling stimulering deeltijdwerk in. De gemeente Renkum zet zich zo gedurende een periode van twee jaar in om te kijken wat de effecten van dit stimuleringsbeleid zijn en welke mogelijkheden concreet hierdoor ontstaan.