Leonie Rolink stopt als wethouder

Leonie Rolink vertrekt als wethouder van de gemeente Renkum. Zij keert na de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 niet terug op het gemeentehuis in Oosterbeek.

"Het was me een genoegen om zoveel te kunnen doen voor de inwoners van de gemeente Renkum. Ik ben dankbaar voor de periode die ik als wethouder heb kunnen werken. Het was een boeiende en uitdagende periode", zegt Rolink. "Ik heb bij de start van deze bestuursperiode gezegd dat ik het wethouderschap voor vier jaar aan ga. Ik pak nu de werkzaamheden van mijn eigen bedrijf weer op. Ik blijf nog aan het werk tot er een nieuwe coalitie is geïnstalleerd.” 

Leonie Rolink zit sinds 2018 in het college van burgemeester en wethouders namens de VVD. Voor haar wethouderschap was zij actief in haar eigen bedrijf, als verandermanager en coach. Daarmee gaat zij nu verder. 

Sociaal Domein, kunst en cultuur

Tijdens haar wethouderschap was Leonie Rolink onder meer verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van het Sociaal Domein, zoals de Wmo, inclusief zorg en welzijn, mantelzorg en vrijwilligersbeleid. Daarnaast zaten kunst, cultuur en erfgoed in haar portefeuille, net als recreatie en toerisme. Ook was zij bestuurlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.