Tot 2030 geen windturbines

4 regio’s van de Regionale Energie Strategie (Noord-Veluwe, CleanTechregio, Arnhem/Nijmegen en Foodvalley) hebben na een verkenning in opdracht van de provincie Gelderland geconcludeerd dat het niet realistisch is om tot 8 kilometer om de Veluwe voor 2030 energie op te wekken door windturbines te plaatsen.

Het blijkt dat daarmee het leefgebied van de wespendief – een beschermde roofvogel - negatief beïnvloed wordt. Omdat de gemeente Renkum binnen dit gebied valt, zullen dus ook hier voorlopig geen windturbines komen in de vorm zoals we die we in Nederland veel zien. Daarom moeten er andere manieren worden gezocht om onze energiedoelen te behalen voor 2040.

Opwek duurzame energie

27 januari 2021 stelde de gemeenteraad de visie over zonne- en windenergie (grootschalige opwek) vast, waarin randvoorwaarden en eisen staan voor de grootschalige opwek van elektriciteit. Nu blijkt dat er voorlopig alleen kan worden ingezet op zonne-energie. Het klimaat en energiebeleid is op dit moment van internationaal tot lokaal niveau snel in ontwikkeling. Ook ontwikkelen nieuwe technologieën zich in rap tempo door. Nu het opwekken van windenergie geen optie is, gaan we vooral in zetten op de mogelijkheden die er zijn voor zonne-energie.

Samenwerking regio’s Regionale Energie Strategie (RES)

Gemeente Renkum valt onder de RES van Arnhem/Nijmegen. Samen met andere regio’s willen we zoveel mogelijk rendement te behalen uit duurzame energie met zo min mogelijk negatieve impact op de natuur. Daarnaast moet de het opwekken van energie zo goed mogelijk passen in de ruimte, aan te sluiten zijn op het elektriciteitsnetwerk en is het belangrijk dat omwonenden worden betrokken bij de plannen. De komende jaren worden nog aanvullende onderzoeken gedaan. Van belang is het om te weten of de Wespendief daadwerkelijk op een geplande locatie voorkomt en waar deze precies vliegt. Mogelijk komen er meer innovatieve maatregelen vanuit de windsector om vogelslachtoffers te voorkomen.