Jaaropgave Tozo 2020

Heeft u Tozo voor gehuwde/samenwonende ontvangen in 2020? Dan ontvangt u daarvoor 2 jaaropgaven. Eén op naam van u en één op naam van uw partner.

De hoofdaanvrager krijgt de loonheffingskorting toegepast. Hierdoor is het bedrag aan loonheffing lager of zelfs nihil. Omdat er bij Tozo 1 geen rekening werd gehouden met inkomen van de partner kan deze niet toegepast worden bij uw partner. Daarom wordt uw partner zwaarder belast. Hierdoor is het bedrag op de jaaropgave van uw partner hoger.

Wij adviseren u om belastingaangifte te doen. Als uw partner geen inkomsten heeft gehad dan zal de Belastingdienst dat zien en alsnog loonheffingskorting toepassen. Dan krijgt u geld terug. Mocht uw partner wel inkomen hebben gehad dan heeft de werkgever van uw partner de loonheffingskorting al toegepast (en dan is het niet toepassen van de loonheffingskorting terecht).

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de regels voor de hoogte van de Tozo-uitkering.